Wykaz publikacji Zespołu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Komputerowej
w latach 1994 - 2009


 1. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Ocena zapisów osiowego i bezosiowego w metodzie rzutów Monge'a. Opuscula Mathematica, Kraków 1995 z 15 s. 167 - 173
 2. A. Koch, T. Sulima-Samujłło, T. Toboła, T. Wieja: Przegląd działań geometrycznych i arytmetyczno-algebraicznych na powierzchniach topograficznych w zastosowaniach inżynierskich, Opuscula Mathematica, Kraków 1995 z. 15 s. 175 - 185
 3. A. Koch, G. Łoskiewicz,K. Pałac, T. Sulima-Samujłło, T. Wieja: Katedra Geometrii Wykreślnej na AGH w latach 1919 - 1994. Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo - Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki. Materiały po konferencyjne. Krynica 9 - 11 czerwca 1994 r., Kraków 1995 s. 43 - 54
 4. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: The Orthogonal Collineation (w jęz. ang.), Proceedings 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry, Kraków, lipiec 1996 r. str. 125-127
 5. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: The CABRI and GEOMLAND Computer Programmes in Application to Teaching Descriptive Geometry (w jęz. ang.), Proceedings 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry, Kraków, lipiec 1996 r. str. 597-599
 6. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Przekształcenie kolineacyjne stożkowej w okrąg, Zeszyty Naukowe Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska, z. 2, Wrocław 1996 r. str. 5-11
 7. A. Koch: On Certain Transformation of Central-Polar Projection (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. str. 101-109
 8. T. Sulima-Samujłło: Analysis of Fundamental Geometrical Relations in Selected Double-Image Projections (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. s. 110-124
 9. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Adaptation of the AutoCAD Computer Program to Selected Descriptive Geometry Problems (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. str. 62-70
 10. A. Lankosz: Biegunowo-stereograficzne odwzorowanie przestrzeni R3 na płaszczyźnie, Zeszyty Naukowe Opuscula Mathematica, Vol.16, AGH, Kraków 1996
 11. A.Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Wykorzystanie graficznego programu AutoCAD do niektórych zagadnień geometrii wykreślnej dotyczących wielościanów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, Biuletyn nr 4, Gliwice 1997 r. str. 27-33
 12. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Przekształcenie kwadryk w sfery za pomocą kolineacji ortogonalnej, Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska, z. nr. 3, Wrocław 1997 r. str. 5-13
 13. A. Koch: On Certain Collinear Generalization of Central-Polar Projection (w jęz. ang.), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Geometria i Grafika Inżynierska, z. 2, Gliwice 1998 r. str. 107-117
 14. T.Sulima-Samujłło: Analiza podstawowych relacji geometrycznych w dwóch wybranych dwurzutowych odwzoroweaniach (w jęz. ang.), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Geometria i Grafika Inżynierska, z. 2, Gliwice 1998 r. str. 137-151
 15. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Zastosowanie rzutni dodatkowych w metodzie rzutu cechowanego (Application of Auxiliary Projection Planes to the Mapping Projection Method), Streszczenie. Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium Nowoczesne Nauczanie Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Wisła, czerwiec 1998 r. str. 36-39
 16. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Examples of Application of the Cabri-Geometre II Program to Teaching Descriptive Geometry, Proceedings of Seminars on Computional Geometry SCG'98 Kocovce October 98, Bratislava 1998 r. str. 67-72
 17. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Odwzorowanie dwuśrodkowe z restytucją, Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska, z. nr. 4, Wrocław 1998 r. str. 21-25
 18. A.Lankosz: Properties of a certain geometrical representation F of 3D space R3in a plane, Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG'98 Slovak Technical University Bratislava, october 1998, Kocovce
 19. A.Lankosz: Certain application of F projection in the Monge method, Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG'99 Slovak Technical Universitety Bratislava, september 1999, Kocovce
 20. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni E3, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 12-18
 21. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24
 22. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło : Utilization of Drawing in 3D AutoCAD R14 for Presentation of Plane Section and Intersection in the Monge Method, Proceedings of Seminars on Computional Geometry SCG'99 Kocovce October 99, Bratislava 1999, str. 67-72
 23. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Computer Aided Analysis of Types of a Specifically Determined Conic with Application of the CABRI Program, Proceedings of Seminars on Computional Geometry SCG'99 Kocovce October 99, Bratislava 1999, str. 73-76
 24. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Professor dr hab. inż. Tadeusz Raczyński, dr inż. Jan Chruszcz - wspomnienia pośmiertne, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 8, Gliwice 1999 r., str. 5-6
 25. T. Wieja, K. Pałac: Modelowanie wielościanów w rzucie środkowym z zastosowaniem programu Cabri-Geometre, Konferencja o Geometrii, Częstochowa 1999
 26. A. Koch: Relations Between Two Planar Fields of Images in Central-Polar Projection Method, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Geometria i Grafika Inżynierska, z. 3, Gliwice 2000 r. str. 73-77
 27. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Examination of Coincidential Conic in Certain Double-Image Projection Method with the Use of the CABRI Program, Proceedings of Seminars on Computional Geometry SCG'2000 Kocovce September 2000, Bratislava 2000, str. 61-67
 28. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Zastosowanie rzutni dodatkowych w metodzie rzutu cechowa­nego, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 10, Gliwice 2000 r., str. 14-18
 29. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Polar conics, Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska, z. nr. 5, Wrocław 2000 r. str. 25-28
 30. T. Sulima-Samujłło: Porównanie zapisów geometrycznych w przyjętych odwzorowaniach dwuobrazowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Geometria i Grafika Inżynierska, z. 3, Gliwice 2000 r. str. 125-135
 31. A. Lankosz: Certain metric problems in the F and F-1 projection, Proceedings of Seminars on Computational Geometry SCG'2000 Slovak University of Technology in Bratislava, september 2000, Kocovce, SR
 32. A. Lankosz: Szczególne położenia elementów przestrzeni względem elementów bazy i ich obrazy w pewnym odwzorowaniu biegunowo-stereograficznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Geometria i Grafika Inżynierska zeszyt 3, Gliwice 2000
 33. A. Lankosz: Wzajemne położenie podstawowych elementów przestrzeni i ich obrazy w pewnym odwzorowaniu biegunowo-stereograficznym, Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe, Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska, zeszyt 5, Wrocław 2000
 34. T. Wieja: Modernizm a działalność konserwatorska architekta Franciszka Mączyńskiego w latach 1905-1919 na terenie opactwa Cystersów w Mogile, Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000
 35. T. Wieja, T. Kapecki: Projekt nowej siedziby Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, BIP AGH, Nr 75 luty 2000
 36. T. Mikoś, T. Wieja: Zagadnienia funkcjonowania i ochrony konserwatorskiej podziemnych tras turystycznych w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Kraków 2000
 37. A. Lankosz: Futher properties metric problems in the F and F-1 projection, Proceedings of Symposium on Computational Geometry SCG'2001 Slovak University of Technology in Bratislava, september 2001, Kocovce, SR
 38. T. Wieja: Program ochrony konserwatorskiej podziemnych tras turystycznych w Polsce w kontekście zapisów Karty Krakowskiej 2000, Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych, Wydział Górniczy AGH , Kraków - Bochnia 2001
 39. T. Wieja: Nowa siedziba Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, BIP AGH , Nr 87 luty 2001
 40. T. Wieja: Walka o ołówek kopiowy, BIP AGH , Nr 90 maj 2001
 41. A. Koch: Ważne wydarzenie dla Wydziału Matematyki Stosowanej, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, nr. 89, Kraków 2001 r. str. 11
 42. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: The Transformation Method in AutoCAD, Proceedings of Symposium on Computional Geometry SCG'2001 Kocovce September 2001, Bratislava 2001, str. 80-85
 43. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: Coincidental Figures in Selected Double-Image Projections, Proceedings of Symposium on Computional Geometry SCG'2002 Kocovce September 2002, Bratislava 2002, str. 29-34
 44. A. Lankosz: Perpendicularity in the F and F-1 projection, Proceedings of Symposium on Computational Geometry SCG'2002 Slovak University of Technology in Bratislava, september 2002, Kocovce, SR
 45. T. Mikoś, T. Wieja: Zabytki architektury górniczej w Polsce Europejskim dziedzictwem kultury Ochrona zabytków górniczych pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym. Muzeum Górnictwa Weglowego , Zabrze czerwiec 2002
 46. T. Wieja: Hotel otwarty - modernizacja i nadbudowa budynku socjalnego AGH przy ul.Reymonta 15, BIP AGH , Nr 99 styczeń 2002
 47. T. Wieja: Realności przemysłowe na terenach AGH, BIP AGH , Nr 102 kwiecień 2002
 48. M. Gawron, A. Koch, A. Lankosz, T. Sulima-Samujłło: Visualization 3D Obiects by Means of Computer Pragrams, Proceedings of Symposium on Computional Geometry SCG'2003 Kocovce September 2003, Bratislava 2003, str. 31-37
 49. M. Gawron, A. Koch, T. Sulima-Samujłło, T.Wieja: Visualization of some stereometric problems
 50. S. Cichacz, T. Sulima-Samujłło: Application of B-spline to representation of selected lines and surfaces W: SCG'2004: zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: November 2004, Kocovce, Roc. 13=Vol. 13 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava: Vydatelstvo STU, 2004. - Opis częśc. wg okł. S. 21-25. Bibliogr. s. 25, Abstr.
 51. S. Cichacz Zastosowanie teorii grafów w statyce - Applications of graph theory in statics W: Laureaci V edycji konkursu ,,Diamenty AGH'': na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003 / [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk], artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych pod red. Leszka Kurcza. - Kraków: Wydawnictwo STN, 2004. - (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, nr 5). - S. 45-53. Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.
 52. K. Pałac, T.wieja: Application of the CABRI computer program to geometrical presentations W: SCG'2004 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: November 2004, Kocovce, Roc. 13 = Vol. 13 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2004. Opis częśc. wg okł. S. 89-96. Bibliogr. s. 96
 53. S. Cichacz, T. Sulima-Samujłło, T. Wieja: Application of the Flash MX program to visualization of selected metric problems W: SCG'2005: zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry : September [21-23], 2005, Kocovce, Roc. 14 = Vol. 14 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. - Bratislava : Vydatelstvo STU, 2005. Opis częśc. wg okł. - S. 21-24. - Bibliogr. s. 24, Abstr.
 54. J. Dietrich, T. Sulima-Samujłło, T. Wieja: Visualization of principles of the certain geometrical projections in the CABRI 3D program W: SCG'2005: zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry: September [21-23], 2005, Kovcovce, Roc. 14 = Vol. 14 Slovenská spolovnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. - Bratislava: Vydatelstvo STU, 2005. - Opis częśc. wg okł. - S. 25-28. - Abstr.
 55. T. Wieja: Application of the AutoCAD graphic program to the construction of the computer matrix of the solar line geometrical diagram W: SCG'2005: zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry: September [21-23], 2005, Kocovce, Roc. 14 = Vol. 14 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. - Bratislava: Vydatelstvo STU, 2005. - Opis częśc. wg okł. S. 93-98. Bibliogr. s. 98, Abstr.
 56. S. Cichacz, T. Sulima-Samujłło, T. Wieja: Computer Aided Visualisation of Problems Related to Polyhedra W: SCG'2006: zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry : October [18-20], 2006, Kocovce, Roc. 15 = Vol. 15 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. - Bratislava : Vydatelstvo STU, 2006. Opis częśc. wg okł. - S. 24-28. - Bibliogr. s. 28.
 57. J. Dietrich, T. Sulima-Samujłło: Computer Aided Solution of Spatial Geometrical Problems W: SCG'2006: zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry: October [18-20], 2006, Kocovce, Roc. 15 = Vol. 15 Slovenská spolovnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. - Bratislava: Vydatelstvo STU, 2006. - Opis częśc. wg okł. - S. 40-44.
 58. T. Wieja: Assessment of Application of the AutoCAD Graphic Program in the Record of Architectonic Survey of Antique Objects by Means of the Triangulation Method W: SCG'2006: zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry: October [18-20], 2006, Kocovce, Roc. 15 = Vol. 15 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. - Bratislava: Vydatelstvo STU, 2006. - Opis częśc. wg okł. S. 176-180.
 59. K. Pałac, T.wieja: Application of the AutoCAD Program to Determination of the Solar Layers and Visualization of the Limits of Terrain Insolation W: SCG'2006 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: October [18-20], 2006, Kocovce, Roc. 15 = Vol. 15 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2006. Opis częśc. wg okł. S. 120-124. Bibliogr. s. 124.
 60. S. Cichacz, A. Gorlich, A. Marczyk, J. Przybyło, M. Woźniak: Arbitrarilyvertex decomposable caterpillars with four or five leaves, Discussiones Mathematicae - Graph Theory 26 (2) (2006) 291-305.
 61. S. Cichacz, A. Gorlich, Decomposition of complete bipartite graphs into open trails, Electronic Notes in Discrete Mathematics 24 (2006) 53-55.
 62. S. Cichacz, I.A. Zioło, On arbitrarily vertex decomposable unicyclic graphs with dominating cycle, Discussiones Mathematicae - Graph Theory 26 (3) (2006) 403-412.
 63. S. Cichacz, Decomposition of complete bipartite digraphs and even complete bipartite multigraphs into closed trails, Discussiones Mathematicae - Graph Theory 27 (2) (2007) 241-249.
 64. S. Cichacz, T. Wieja, Computer Aided Teaching of Central Projection in the Flash MX Program Proceedings of Symposium on Computional Geometry SCG'2007 Kocovce September 2007, Bratislava 2007, 23-27.
 65. S. Cichacz, T. Wieja, Assessment of the properties of the Flash MX program in presentation of solid geometry problems, Geometry and Computer Graphics 2007 Sbornik 27. konference o geometrii a poctacov grafice, Nedvedice, Jihoceska Univerzita v Ceskych Budejovivich 37-44.
 66. S. Cichacz, J. Przybylo, M. Wozniak, Irregular edge-colorings of sums of cycles of even lengths, Austsral. J. Combinatorics 40 (2008) 41-56.
 67. S. Cichacz, A. Goerlich, The complete multigraphs and their decompositions into open trails, Auststral. J. Combinatorics 42 (2008) 159-164.
 68. A. Koch, T. Wieja, Działalność Pracowni i Zespołu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008.