Dla studentów

Ze względu na zwykle trudną sytuację materialną studentów posiadają oni specjalne przywileje w IAH.  Utrzymując dokładnie te same prawa co zwykli członkowie stowarzyszenia, IAH oferuje studentom niższe składki członkowskie pod warunkiem okazania zaświadczenia o pobieraniu nauki.  Podobnie jak w przypadku osób, które ukończyły już edukację, studenci mogą wybrać opcję kontaktu ze stowarzyszeniem drogą pocztową (student member - roczna opłata członkowska wynosi 35 euro), lub też tańszą opcję – drogą elektroniczną (student on-line member – 25 euro).  
Więcej informacji na stronie: http://www.iah.org/join_iah.asp


Przystąp do IAH drogą on-line (tylko dla członków indywidualnych i studentów): http://www.iah.org/join_online_signup.asp
Formularz zgłoszeniowy dla członków indywidualnych i studentów do wysłania drogą pocztową lub fax.