O PKN IAH

Zarząd | Statut | Wybory | Z prac zarządu | Kontakt

 

Polski Komitet Narodowy IAH

Polski Komitet Narodowy IAH został utworzony w 2005 roku w wyniku  inicjatywy grupy indywidualnych członków IAH. Aktualnie (II kwartał 2011 roku) PKN  liczy ok. 50 członków. Są to  hydrogeolodzy, wywodzący się głównie z uczelni, instytutów naukowych PAN i resortowych oraz z przedsiębiorstw.


Pracami PKN kieruje zarząd, w skład którego wchodzi 6 osób: przewodniczący, sekretarz i czterech członków (w tym trzech z wyboru oraz aktualny Przewodniczący Komisji Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych PAN - zgodnie ze statutem PKN IAH).

Formalną podstawę prawną funkcjonowania PKN stanowi statut zatwierdzony przez Zarząd IAH.
Działalność PKN IAH obejmuje przynajmniej jedno spotkanie członków w ciągu roku, a także udział w organizacji konferencji naukowych, seminariów i spotkań wraz z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.