CZŁONKOSTWO W IAH

Indywidualne | Instytucjonalne | Dla studentów | Formularz zgłoszeniowy dla członków indywidualnych lub studentów | Formularz zgłoszeniowy dla instytucji | Informacja o płatnościach

Jeśli są Państwo zawodowo związani z hydrogeologią, bądź też szeroko rozumianą ochroną lub zarządzaniem zasobami wodnymi, gorąco zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej organizacji.


Członkostwo w organizacji daje możliwość nawiązania kontaktów zawodowych ze specjalistami z całego świata, a dzięki temu - umożliwia wymianę doświadczeń, nawiązania współpracy międzynarodowej, a w przypadku młodych hydrogeologów – wsparcia merytorycznego oraz rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w dyskusjach tematycznych na forum “młodych hydrogeologów”.


Członkowie stowarzyszenia mają dostęp do wszystkich artykułów zamieszczonych w Hydrogeology Journal od roku 1992 do chwili obecnej.  Zachęcamy również do publikowania na łamach Hydrogeology Journal, który jest uważany za jedno z czołowych wydawnictw hydrogeologicznych na rynku (ISI = 32).  Opłacając składki członkowskie wspomagają Państwo naszą wspólną pracę na rzecz promocji ochrony zasobów wodnych na świecie poprzez popularyzację hydrogeologii jako dziedziny nauki oraz informowanie o problemach zasobów wodnych świata.  Jako członkowie IAH mają Państwo możliwość czynnego uczestniczenia w pracach stowarzyszenia (komisje tematyczne, programy międzynarodowe  - w tym Międzynarodowy Program Hydrologiczny UNESCO) jak również prawo wyboru członków jego zarządu zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym.


Rodzaje członkostwa:
IAH proponuje Państwu następujące możliwości przyłączenia się do stowarzyszenia:

  • Członkostwo Indywidualne
  • Członkostwo Instytucjonalne
  • Dla studentów