Książki

KSIĄŻKI:

Słownik hydrogeologiczny pod red. naukową Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A., Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 (in Polish)

- Pobierz

 

Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych - poradnik metodyczny, Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A., Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 (in Polish)

- Pobierz

 

Sporządzanie projektów zagospodarowania złoża dla wód leczniczych, Poradnik metodyczny, Ciężkowski W., Jackowicz-Korczyński J., Kiełczawa B., Oficyna Wydawnicza Wrocławskiego Oddziału PTTK, Wrocław 2004 (in Polish)

- Pobierz

 

Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych - poradnik metodyczny, Dąbrowski S., Przybyłek J., Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005 (in Polish)

- Pobierz

 

Atlasy geotermalne, Górecki W. (red.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2006 (in Polish)

- Pobierz

 

Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska - poradnik metodyczny, Małecki J. J. (red.), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006 (in Polish)

- Pobierz

 

Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad – poradnik metodyczny, Rodzoch A., Warszawa 2006 (in Polish)

- Pobierz

 

Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizyczno-chemicznych parametrów wód leczniczych Zasady ustalania, Ciężkowski W., Kiełczawa B., Latour T., Liber E., Przylibski T. A., Sziwa D., Żak S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 (in Polish)

- Pobierz

 

Hydrogeologia regionalna Polski, Paczyński B., Sadurski A. (red.), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007, (in Polish)

- Pobierz

Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych, Poradnik metodyczny pod redakcją A. Zubera przy współpracy K. Różańskiego i W. Ciężkowskiego Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (in Polish) 2007

- Pobierz

 

Wody podziemne miast wojewódzkich Polski, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Nowicki Z. (red.), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007 (in Polish)

- Pobierz

 

Współoddziaływanie wód zwykłych i leczniczych– zasady dokumentowania, ochrony i gospodarki wodnej Ciężkowskiego W. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 (in Polish)

- Pobierz

 

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Nowicki Z. (red.), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 (in Polish)

- Pobierz

 

Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy Herbich P., Kapuściński J., Nowicki K., Prażak J., Skrzypczyk L., Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009 (in Polish)

- Pobierz

 

Struktura poboru wód podziemnych w Polsce, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J., , Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 (in Polish)

- Pobierz

 

Wody podziemne miast Polski, Nowicki Z. (red.), Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 (in Polish)

- Pobierz

 

Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Michalak J., Nowicki Z. (red.), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 (in Polish)

- Pobierz

 

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie - stan aktualny i perspektywy rozwoju. Kapuściński J., Rodzoch A., Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010 (in Polish)

- Pobierz

 

Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu w JCWPd, Michalak J., Nawalany M., Sadurski A. (red.), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011 (in Polish)

- Pobierz