Zarząd

 

Prezes Zarządu:
dr Adam Porowski
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Wiceprezes Zarządu:
dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

 

 

 


Sekretarz Zarządu:
dr inż. Anna Kuczyńska
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 

 


Członek Zarządu:
dr inż. Anna Żurek
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Członek Zarządu:
dr hab.  prof. UW. Ewa Krogulec
Uniwersytet Warszawski - Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej