Monthly Archives: April 2016

Zaproszenie na seminarium wydziałowe

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na seminarium wydziałowe, na którym wygłoszę referat na temat zastosowania telemetrycznych metod pomiarowych do określenia deformacji rury szybowej i wież szybowych”. Jest to tematyka mojego doktoratu. Zapraszam serdecznie!

2016-04-17 11_21_21-sem wydziałowe - M. Jabłoński 21.04.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Link do oficjalnego zaproszenia tutaj.