Konferencje

2017:

9 grudnia, Nowe wyzwania dla polskiej nauki , edycja 2, Kraków:
Możliwość aplikacji czujników telemetrycznych w szybach górniczych” (poster)
“Opaskowy czujnik zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego obudowy szybów górniczych”

20-22 listopada, 4th International conference Scientific-Research cooperation between Vietnam and Poland POL-VIET 2017, Kraków:
“Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory”

26 października, KRK InnoTech Summit 2017, Kraków:
“Opaskowy czujnik zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego obmurza szybów górniczych” (poster)

27–29 września, XIV dni miernictwa górniczego i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, Ustroń:
“Wzmocnienie pewności wyznaczenia osnowy podziemnej przy prowadzeniu prac przebitkowych przez pomiar giroazymutów”

29.06-5.07, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Albena, Bułgaria:
Telemetry measurements of shaft tube influenced by sealing of the housing”
“The usage of telemetry measurement methods in order to determine shaft tube deformations”

2016:

20-22 października, 17 Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas, Ramzova, Czech Republik:
“Laser scanning and modeling of Underground City Osówka”
“Telemetry measurements of mining shaft influenced by sealing of the housing”

19 maja, Konferencja Naukowo-Techniczna pt. “WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA”, Lublin:
“Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowej i uzbrojenia szybu”

15 kwietnia,  XVIIth International Conference of Young Geologists HERĽANY 2016, Svätý Jur, Slovakia (link):
“The usage of telemetry measurements methods in order to determine shaft tube deformations caused by natural and antrophogenic rock mass movements”
“Virtual Underground City Osówka”

14 kwietnia, Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych, Jarosław:
“Przetwarzanie chmury punktów dla celów inżynierskich”

9 marca, posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU, Kraków:
“Narzędzia geoinformatyczne wykorzystywane w promocji, ochronie i inwentaryzacji zabytków”

2015:

10 grudnia, LVI Barbórkowa Konferencja Kół Naukowych AGH, Kraków, sekcja geoinformatyki, opiekun referatów:
“klasztor sióstr Benedyktynek w Jarosławiu jako “polskie carcassonne” (Agnieszka Ochałek)
“ocena stanu bezpieczeństwa zabytkowych murów opactwa w Jarosławiu” (Marta Sobstyl)
“dwie wieże w Jarosławiu, czyli pomiar wychyleń” (Roksana Opielińska)
“podziemne miasto Osówka i jego tajemnice w 3D” (Agnieszka Ochałek, Marta Sobstyl)
“modelowanie i wizualizacja przestrzenna siłowni w kompleksie podziemnym Osówka na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego” (Agnieszka Ochałek) – II miejsce w konkursie
“geoportal jako narzędzie wspomagające propagowanie informacji na przykładzie szlaku naftowego” (Marta Ociepa)
“geoportal 3D kampusu AGH” (Dominika Sztwiertnia)

18 listopada, Seminarium Naukowe Komisji Geoinformatyki PAU, Kraków:
“Ukończenie i publikacja w sieci aktualnego modelu 3D kampusu AGH”

16 listopada, Konferencja Szkoleniowa Przewodników Sudeckich, Głuszyca:
“Pomiary geodezyjne realizowane w Podziemnym Mieście Osówka”

14-16 października, ESRI User Conference, Salzburg, Austria:
“The Three-Dimensional Model of AGH University Campus”

17-18 września, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne, Warszawa-Serock:
“Wirtualny model 3D kampusu AGH” – poster

5-9 września, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium “WMESS 2015”, Praga, Republika Czeska:
“Educational Path ‘Szlak Naftowy’ and Mobile Geoeducational System Presenting its History and Attractions” -> link

10-12 maja, XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Krynica Zdrój:
“Deformacje szybu Kościuszko KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybu”

27 maja, GIS w Inżynierii Środowiska, AGH, Kraków:
“Koncepcja analizy zapotrzebowania na infrastrukturę rowerową na podstawie danych z aplikacji mobilnej przeznaczonej dla rowerzystów”

6-9 maja, XVI International Conference of Young Geologists, Herl’any, Słowacja: “Geoportal of mining objects in Lesser Poland” – z Agnieszką Ochałek
“Visualization of mining and geological data based on coal mine KWK Knurów – Szczygłowice”
 – z Martą Sobstyl

25 lutego, XXIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej, sesja geomatyki górniczej, Kraków: “Automatyczne metody uczytelniania map geologicznych i górniczych”

2014:

11 grudnia, LV Barbórkowa Konferencja Kół Naukowych AGH, Kraków, sekcja geoinformatyki: opiekun referatu Pawła Dobrowolskiego (II miejsce):
“Wykorzystanie śladów GPX do tworzenia numerycznego modelu terenu”

17-18 listopada, Konferencja Naukowa GIS Dziś, Sesja Plenarna, UP, Kraków:
“GIS dziś i wczoraj, czyli jak to się zaczęło i dokąd zmierza”

5-7 listopada, Konferencja nt. “Rozwój metod i technologii geoprzestrzennych”, PTIP, Warszawa, uczestnictwo

17-19 października, XIX Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH “Granty rektorskie w działalności kół naukowych”, Dębno-Bartkowa, uczestnictwo

15-17 października, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. “Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych”, Karpacz, uczestnictwo

20 czerwca, I Walny Zjazd kół członkowskich NSGeo, Warszawa: uczestnictwo, obrady

16-20 czerwca, EARSeL & ISPRS Young Scientist Days 2014, Warszawa:
“AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world”

8-10 maja, XVth International Conference of Young Geologists, Międzybrodzie Żywieckie: “AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world” – abstrakt

24-28 lutego, XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, sesja geomatyki górniczej, Kraków: “Pomiar inwentaryzacyjny wieży szybowej z wykorzystaniem technologii geoinformatycznych metod przetwarzania chmur punktów ze skanowania laserowego – Measurement inspection of headframe with the usage of laser scanning”

2013:

5 grudnia, LIV Barbórkowa Konferencja Kół Naukowych AGH, Kraków, sekcja geoinformatyki: “Pomiar inwentaryzacyjny wieży szybowej przy użyciu techniki skaningu laserowego”

7-9 listopada, Ogólnopolska Konferencja “Darmowe dane i open source w badaniach środowiska”, UP, Kraków, uczestnictwo

8-10 marca, I Założycielska Konferencja Naukowej Sieci Studentów Geoinformatyki, AGH, Kraków: organizacja, uczestnictwo