Publikacje

Wszystkie moje publikacje zgodnie z afiliacją można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH.

2017:

M. Jabłoński, W. Jaśkowski, 2017: The usage of telemetry measurement methods in order to determine shaft tube deformations. 17th international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing conference proceedingsVol. 17 iss. 22Geodesy and mine surveying, p. 697-704. https://doi.org/10.5593/sgem2017/22

M. Jabłoński, W. Jaśkowski, T. Lipecki, 2017: Telemetry measurements of shaft tube influenced by sealing of the housing.  17th international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing conference proceedingsVol. 17 iss. 22Geodesy and mine surveying, p. 577-584. https://doi.org/10.5593/sgem2017/22

2016:

M. Jabłoński, 2016: Geoinformatics services used in promotion, protection and inventory of monuments in Poland based on examples of students’ and patrons’ of scientific society KNGK Geoinformatics. Geoinformatica Polonica, PAU, vol. 15, p. 93-101

M. Jabłoński, A. Krawczyk, A. Ochałek, 2016: Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK GeoinformatykaIdentification of the society’s profile and students interests changes based on 10 years of activity of KNGK Geoinformatyka. Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, t. 14 z. 4, s. 447–454

M. Jabłoński, W. Jaśkowski, 2016: Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowejThe usage of telemetry measurements methods in order to determine shaft tube. Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, vol. 15 nr 3, s. 63–74

P. Ćwiąkała, M. Jabłońśki, 2016: Pomiar inwentaryzacyjny wieży szybowej przy użyciu techniki skanowania laserowegoWiadomości Górnicze, vol. 67 no. 2, s. 154–160

W. Jaśkowski, T. Lipecki, M. Jabłoński, 2016: Deformacje szybu “Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybu. Przegląd Górniczy, 1/2016 (1118), s. 4-10

2015:

M. Jabłoński, M. Lupa, A. Ochałek, A. Góra, M. Mojżysz, Sz. Franczak, 2015: Educational Path “Szlak Naftowy” and Mobile Geoeducational System Presenting its history and Attractions. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 (2015), s. 872-877

M. Jabłoński, A. Ochałek, 2015: Geoportal of mining objects in Lesser Poland. Geology, Geophysics & Environment, 41/1 (2015), s. 89

M. Sobstyl, M. Jabłoński, 2015: Visualization of mining and geological data based on coal mine KWK “Knurów – Szczygłowice” Ruch “Knurów”. Geology, Geophysics & Environment, 41/1 (2015), s. 134