O mnie

PB293302a (600 x 450)Nazywam się Mateusz Jabłoński, jestem doktorantem w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. W mojej pracy naukowej zajmuję się zagadnieniami górniczymi. Wśród nich wyszczególnić należy zastosowanie telemetrii do obserwowania deformacji obiektów gorniczych, modelowanie 3D, szeroko pojętą geoinformatykę oraz inwentaryzację maszyn i obiektów górniczych.

Na uczelni angażuję się mocno w pracę kół i ruchów studenckich. W ubiegłych latach wraz z Kołem Naukowym KNGK Geoinformatyka zrealizowaliśmy następujące granty: w 2015 roku wspólnie z KN KIWON pt. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Szlak Naftowy” oraz portalu dotyczącego jego historii i ciekawostek” i realizowanego samotnie przez KNGK pt. “Wykonanie i publikacja w sieci geoportalu 3D kampusu AGH”, w 2016 roku “Organizacja konferencji GIS w Inżynierii Środowiska” oraz “Pomiar i analiza zmian dna zbiornika wodnego eksploatowanego  w sposób górniczy”. Ponadto kilkukrotnie byliśmy na obozach naukowych w Podziemnym Mieście Osówka oraz w Pobenedyktyńskim Zespole Klasztornym w Jarosławiu. Lubię kontakt z początkującymi geodetami oraz kandydatami na nich, stąd często spotkać mnie można na dniach otwartych czy prezentacjach Wydziału.

Reprezentuję doktorantów WGGiIŚ w Wydziałowej Radzie Samorządu Doktorantów, w latach 2015-2017 pełniłem funkcję przewodniczącego, aktualnie sekretarza. Zasiadałem dwa lata w Radzie Wydziału, a trzeci rok zasiadam w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia. Zasiadam w Sądzie Koleżeńskim Doktorantów I Instancji.

Pochodzę z Bielska-Białej i tam staram się przenosić swoje doświadczenia oraz pomysły. Od czerwca 2014 roku z żoną Agatą, a od lipca 2016 z córką Emilką tworzymy małą rodzinę.