Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym Komisji Geoinformatyki PAU, które odbędzie się 9 marca(środa) 2016 roku o godzinie 13.30 w Małej Auli (I p) przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.
Porządek zebrania:
1.  Referat mgr inż. Mateusz Jabłoński KNGK “Geoinformatyka”  Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków  pt “Narzędzia geoinformatyczne wykorzystywane w promocji, ochronie i inwentaryzacji zabytków”
Streszczenie:
Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat na całym świecie obserwujemy przeniesienie znacznej części naszego życia do przestrzeni wirtualnej. Ta tendencja dotyczy również polskiej kultury i obiektów zabytkowych, które coraz częściej udostępniają swoje zasoby i wnętrza dla zwiedzających on-line. Od kilku lat Polacy przekonują się do narzędzi geoinformatycznych, a napływ nowych obiektów stymuluje chociażby uchwała INSPIRE. Użytkownicy są coraz bardziej wymagający, co jeszcze bardziej wpływa na zainteresowanie podobnymi usługami wśród zarządców obiektów czy samorządów.
W prezentacji na Seminarium Autor przedstawia trendy usług geoinformatycznych w Polsce. Dokładnie omówione zostanie zagadnienie pozyskiwania danych, a następnie ich opracowania. Kolejnym zagadnieniem jest dystrybucja i promocja samych portali. Zostaną przedstawione przykłady geoportali (Szlaku Naftowego) i usług wirtualnego zwiedzania zabytków (Muzeum Podziemnego Miasta Osówka w Górach Sowich oraz Klasztoru Pobenedektyńskiego w Jarosławiu), stworzonych przez studentów koła naukowego KNGK “Geoinformatyka” oraz jego opiekunów. Autor wskazuje również na możliwości wykorzystania usług geoinformatycznych przeznaczonych dla naukowców oraz turystów
2. Dyskusja.
3. Sprawy organizacyjne
Za Komitet Administracyjny Komisji
Przewodniczący Komisji
(-) Prof. dr hab. Tadeusz Chrobak
Sekretarz Komisji
(-) Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes-