Scientific group GLIDER

GLIDER is a research group for students and PhD students interested in Cellular Automata, Complex Systems, Modelling and simulation, Agent-based Modelling, Multi-agent Systems. The group was established in 2008. I serve here as the scientific coordinator. We carry out scientific projects based mainly on modelling and simulation

Almanac (in polish)

2017: Zgodnie z tradycją również w tym roku wzięlismy udzial w Konferencji Koł Naukowych i zaprezentowalismy 3 projekty. Zespół w składzie: Kacper Jawoszek, Marcin Oczko, Dominik Adamiak oraz Katarzyna Błaszczak zdobył pierwsze miejsce w sekcji Informatyki za pracę Symulacja rozwoju cywilizacji - praca została wykonana pod opieką mgr inż. Jakuba Porzyckiego. Krzysztof Czuryło za pracę Lokalizacja osób wewnątrz budynków za pomocą technologii beacon uzyskał wyróżnienie również w sekcji Informatyki. Gratulacje!

2016: Na 53 Konferencji Kół Naukowych AGH koło Glider reprezentowały dwie osoby i uzyskały w konkursie bardzo dobre wyniki. Michał Suwała zdobył drugie miejsce w sekcji Informatyki za projekt: "Symulacja dynamiki pieszych w oparciu o Social Force", zaś Grzegorz Tokarz zdobył trzecie miejsce w sekcji Informatyki za projekt "Symulacja ruchu samochodowego w oparciu o paradygmat data-driven modeling" Gratulacje!

2015: W ramach 46 edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu, organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej o/ w Krakowie dwie prace inżynierskie(!) z naszego koła uzyskały nagrody: 1 miejsce Paweł Kłeczek "Symulacja ruchu ludzi w galerii handlowej" oraz wyróżnienie Jakub Rakoczy "Symulacja ewakuacji tunelu w warunkach ewakuacji". Serdeczne gratulacje!

W 2015 w ramach 52 konferencji kół naukowych zaprezentowaliśmy kilka prac. Dwie spośród nich zostały nagrodzone w Sekcji Informatyki: 2 miejsce uzyskali Jacek Pietras, Aleksander Kawala: "Symulacja Szermierki, konfrontacja światu wirtualnego z rzeczywistym." , zaś 3 miejsce uzyskał Grzegorz Tokarz "Artifical City - system agentowy do symulacji oraz predykcji ruchu miejskiego". Gratulacje!

2015: Praca inżynierska Michała Lenarta oraz Mateusza Rzeszutka zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę inżynierską zorganizowanym przez Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych ! Gratulacje!

2014: Praca dyplomowa mgr inż. Artura Karpa i mgr inż. Szymona Łukasika "Model pożaru budynku" zdobyła 1 miejsca w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizowanym przez Zarząd Główny SITP w Warszawie. Obydwaj czynnie działali w naszym kole. Serdeczne gratulacje!

W 2014 zaprezentowaliśmy kilka projektów na 51 Konferencji Kół Naukowych AGH. Kilka z nich uzyskało wysokie miejsca w końcowej klasyfikacji. Piotr Brudny, Kacper Furmański, Klaudia Kołdarz, Mateusz Kotlarz, Sabina Rydzek z projektem: "Modelowanie zawodów Formuły 1" zdobyli I miejsce w Sekcji Informatyki. z kolei Mateusz Kulawik, Dawid Smoter przedstawili projekt "Symulacja pożaru lasu" ktory zdobyl 2 miejsce w sekcji informatycznej, identycznie jak Damian Malarczyk z projektem "Skaza – symulacja konfliktu antycznego" . Z kolei Tomasz Korecki i Jakub Pelc z projektem "Symulacja stoku narciarskiego" zajęli 3 miejsce. Paweł Brańka, Krzysztof Grzyb oraz Mirosław Małek za projekt "Symulacja wybuchu wulkanu" zdobyli 3 miejsce w podsekcji "inżynierskiej". Serdeczne gratulacje dla wszystkich zespołów!

2013: Praca dyplomowa mgr inż. Roberta Lubasia i mgr inż. Wojciecha Myśliwca "Modelowanie ewakuacji pieszych" zdobyła 1 miejsca w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizowanym przez Zarząd Główny SITP w Warszawie. Obydwaj czynnie działali w naszym kole. Serdeczne gratulacje!

W 2013 odbyła się 50 Jubileuszowa Sesja Kół Naukowych AGH. Zaprezentowaliśmy łącznie 4 projekty: trzy w Sekcji Informatyki Stosowanej i jeden w Sekcji Inżynierii Biomedycznej i Akustyki. Miło nam zakomunikować, że projekt "Symulacja rozprzestrzeniania się lawy" autorstwa Michała Lenarta oraz Mateusza Rzeszutka zdobył II miejsce w Sekcji IS, z kolei projekty: "Symulacja dynamiki pieszych w galerii handlowej" autorstwa: Magdy Chmielewskiej i Tomasza Szczęśniaka oraz "Ewakuacja tunelu drogowego w warunkach pożaru" autorstwa Katarzyny Szawan, Jakuba Rakoczego oraz Michała Rusa zdobyły wyróżnienia w Sekcji Informatyki Stosowanej. Z kolei praca Barłomieja Migi "Zastosowanie metody FDTD do symulacji pola akustycznego" zdobyła wyróżnienie w Sekcji Inżynierii Biomedycznej i Akustyki. Gratulacje dla Autorów!

W 2012 na XLIX Sesji Kół Naukowych AGH zaprezentowaliśmy dwa projekty. W sekcji Informatyki Stosowanej II miejsce zdobyli Filip Dziedzic, Michał Pałka oraz Rafał Studnicki za projekt:URBANSIM -- symulator prędkoci przemieszczania się w terenach zurbanizowanych. Z kolei III miejsce w tej samej kategorii zajął Jakub Porzycki z referatem "Social trends", opisującym możliwości predykcji rozwoju trendów w społeczeństwie na podstawie analizy zachowania wybranych węzłów w sieci kontaktów społecznych. Gratulacje dla autorów.

W roku 2011 na XLVIII Sesji Kół naukowych zostało zaprezentowanych pięć prac realizowanych w naszym kole. Tradycyjne podziękowania dla wszystkich autorów. Praca Symulacja rozprzestrzeniania się dumu i ognia przy pomocy automatów komórkowych autorstwa zespołu: Szymon Łukasik, Artur Karp, Dorota Wojtałów, Jacek Złydach uzyskała II miejsce w sekcji Informatyki Stosowanej. Praca Generowanie reguł inwestycyjnych z wykorzystaniem programowania genetycznego autorstwa Bartłomieja Pisulaka zdobyła III lokatę w sekcji Zarządzania i Finansów. Z kolei wyróżnienia w sekcji IS zdobyły prace: pp. Michała Czajki Symulacja ruchu ludzi w pojazdach komunikacji miejskiej oraz Jakuba Porzyckiego Wizyjny interfejs dla komputera - sterowanie gestami (opiekunem tej pracy był dr inż. J.Przybyło).

W ramach przygotowań do XLVII Sesji Kół Naukowych (2010) zrealizowaliśmy pięć projektów. Dziękuję za pracę wszystkich autorów! W szczególności chciałbym wyróżnić prace, którym udało się osiągnąć wysokie miejsca: Bartłomiej Pisulak zajął I miejsce w Sekcji Zarządzania i Finansów pracą pt. "Symulacja zachowania inwestorów na giełdzie z wykorzystaniem automatów komórkowych i modelu Isinga", z kolei praca autorstwa Alicji Jaśkiewicz i Jakuba Porzyckiego "Symulacja epidemii grypy za pomocą automatów komórkowych" zdobyła II miejsce w sekcji Informatyki Stosowanej, zaś praca Piotra Jakubasa oraz Artura Kosztyły "Modelowanie zachowań tłumu z wykorzystaniem systemów agentowych" zdobyła wyróżnienie w sekcji IS.

W roku 2009 udało się nam uzyskać niezłe wyniki tzn. praca Zastosowanie automatów komórkowych do symulacji kontrolowanego uwalniania leków z hydroksyapatytowych kształtek autorstwa Pań: Agnieszki Mietły oraz Iwony Waśniowskiej zdobyła drugie miejsce w XXXIII Międzynarodowej Sesji Studenckiej w Częstochowie oraz pierwsze miejsce w Sekcji Informatyki Stosowanej w XLVI Sesji Kół Naukowych AGH. Z kolei praca autorstwa: Paweł Drożański, Lech Kopeć, Lisiecki Paweł, Lubaś Robert, Myśliwiec Wojciech "Symulacja ewakuacji stadionu Wisły Kraków" zdobyła trzecie miejsce również w Sekcji Informatyki Stosowanej.

Udział w XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH (maj 2008) przyniósł nam spory sukces. W ogólnouczelnianej sekcji Informatyki Stosowanej dwa zespoły uzyskały drugie miejsce (ex aequo): Konrad Dzwinel, Wojciech Jakubowski: TrafficSIM Symulator Ruchu Drogowego Oparty Na Teorii Automatów Komórkowych oraz Piotr Jakubas, Artur Kosztyła: Forest Fire - Model Pożaru Lasu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w projekty koła GLIDER!

Link do strony koła naukowego Glider

Kontakt

dr hab. inż. Jarosław Wąs, pavilon C-2, room 312, mail: jarek(-at-)agh(-dot-)edu(-dot-)pl

Valid XHTML 1.0 Strict