Laboratorium Nowoczesnych Materialow: Cienkie warstwy

Cwiczenie, ktore bedziemy wykonywac na zajeciach opisane w skrypcie

  1. TF: Nanoszenie i charakteryzacja warstw metalicznych (numer cwiczenia w skrypcie: 13)
Skrypt: "Laboratorium Fizyki Fazy Skondensowanej"
Prezentacje o technikach nanoszenia cienkich warstw. O kilku najbardziej popularnych metodach, roznicach miedzy nimi i polach ich zastosowania porozmawiamy w trakcie zajec. Credit: dr. Bo Cui.