Jan M. Michalik

Katedra Fizyki Ciala Stalego, Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Gorniczo-Hutnicza

Budynek C-1, pok. 221B, tel.: 12-617-23-04, e-mail: jmichali@agh.edu.pl