Laboratorium Nowoczesne Materialy
WIMiR, MiBM Fizyka I
Wyklady Fizyka I (27/30h)
Wyklady Fizyka II (12h)
Wyklady Fizyka II (30h)
Wyklady Fizyka Wspó³czesna (12h)
Cwiczenia Wydzial Odlewnictwa
Curriculum Vitae
Linki