...
JOANNA ŚWIEBOCKA-WIĘK
...

PRZEDMIOTY

Konsultacje dla studentow: Piątek 08:00-09:30
E-mail: jsw@agh.edu.pl
E-mail do przesylania sprawozdan i projektow: jswprojekty@gmail.com


MIEJSCE PRACY:
Pokoj 216, budynek D10, tel: (12)617-45-28
Zespol Technik Informacyjnych i Badan Systemowych
Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
...


Rozklad zajec na WFiIS w semestrze zimowym 2017/2018 (Lookup) Moje dane osobowe (SKOS) Strona Zespolu Technik Infomracyjnych i Badan Systemowych (eng)