Test

Moduł VIII

  1. Jaka siła elektromotoryczna indukuje się w metalowym pręcie o długości l = 20 cm, jeżeli przewodnik ten obraca się w polu magnetycznym o indukcji B = 0.5 T, w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola magnetycznego wokół osi przechodzącej przez koniec pręta. Pręt wykonuje 60 obrotów w ciągu sekundy.

  2. W cewce o współczynniku samoindukcji L = 0.1 H natężenie prądu maleje jednostajnie od wartości I = 0.5 A do zera w czasie 0.01 s. Jaka siła elektromotoryczna indukcji powstaje podczas wyłączania prądu?

  3. W kołowej pętli o średnicy 10 cm płynie prąd 100 A. Jaka jest gęstość energii w środku tej pętli?

  4. Transformator osiedlowy dostarcza średnio 100 kW mocy przy napięciu skutecznym 220 V. Napięcie skuteczne po stronie pierwotnej transformatora wynosi 10 kV. Jaki jest stosunek zwojów N1/N2 w transformatorze i jaki jest wypadkowy opór obciążenia w uzwojeniu wtórnym? Zakładamy, że transformator jest idealny, a obciążenie czysto opornościowe.

  5. Obwód drgający składa się z kondensatora o pojemności C = 1 pF oraz cewki o współczynniku samoindukcji L = 1 μH. Jaki jest okres, częstotliwość i częstość oscylacji w obwodzie? Jaka jest długość fali elektromagnetycznej wypromieniowywanej przez ten obwód i z jakiego pasma pochodzi?

  6. Obwód składa się z połączonych szeregowo oporu R = 10 Ω, cewki o współczynniku samoindukcji L = 1 H  i kondensatora o pojemności C = 10 μF. Przy jakiej częstości ω napięcia zasilającego wystąpi rezonans, a przy jakiej prąd w obwodzie wyniesie połowę wartości maksymalnej?

  7. Napięcie skuteczne w obwodzie prądu zmiennego o częstotliwości ν = 50 Hz wynosi 220 V. Natężenie skuteczne I = 1 A, a moc średnia P = 110 W. Jakie jest przesunięcie w fazie pomiędzy prądem i napięciem w tym obwodzie?

  8. Przedstaw równania Maxwella w postaci uogólnionej. Omów fakty doświadczalne związane z tymi prawami.

  9. W jakim zakresie widma promieniowania elektromagnetycznego leżą fale o długościach 1m, 1cm, 0.5 μm, 10−10 m?