2. Ruch jednowymiarowy

2.1 Wstęp

   Dział Fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał nazywamy kinematyką.

Definicja
Pod pojęciem ruchu rozumiemy zmiany wzajemnego położenia jednych ciał względem drugich wraz z upływem czasu.

   Położenie określamy względem  układu odniesienia tzn. wybranego ciała lub układu ciał. Zwróćmy uwagę na to, że ruch tego samego ciała widziany z różnych układów odniesienia może być różny. W szczególności można wybrać taki układ odniesienia, w którym ciało nie porusza się. Oznacza to, że ruch jest pojęciem względnym.

Ponadto, w naszych rozważaniach będziemy posługiwać się pojęciem punktu materialnego .

Definicja
Punkty materialne to obiekty obdarzone masą, których rozmiary (objętość) możemy zaniedbać.

  Rzeczywiste ciała mają zawsze skończoną objętość, ale dopóki rozpatrujemy ich ruch postępowy (ciała nie obracają się, ani nie wykonują drgań) to z dobrym przybliżeniem możemy je traktować jako punkty materialne. To przybliżenie może być z powodzeniem stosowane do opisu ruchu obiektów o różnej wielkości, zarówno małych cząsteczek, jak i "dużych planet.