Dane: v0, θ g - przyspieszenie ziemskie.

W celu znalezienia zasięgu rzutu podstawiamy do równania (3.11) y = 0 i otrzymujemy dwa miejsca, w których parabola lotu przecina oś x. Pierwsze, x = 0, odpowiada punktowi z którego wylatuje ciało, drugie x = Z poszukiwanemu zasięgowi rzutu.

Z powyższego równania wynika, że zasięg Z osiąga maksimum dla, kąta θ = 45°, bo wtedy funkcja sin2θ ma maksymalną wartość równą 1.