Dane: RZ = 6370 km, g = 9.81 m/s2 , T = 24 h  = 8.64104 s

Podstawiając do równania (3.16) otrzymujemy

an = 0.034 m/s2

co stanowi 0.35 % przyspieszenia grawitacyjnego g.