Dane: F(x) = kx

Wykres funkcji F(x) = kx jest pokazany na rysunku poniżej.

Pole pod wykresem jest polem trójkąta o podstawie x i wysokości F(x) i wynosi

Otrzymana wartość jest identyczna z tą daną równaniem (7.5). Na tym samym rysunku pokazany jest również wykres Fs(x). Zwróć uwagę, że "dodatnia" praca wykonana przez siłę F (człowieka) jest równa co do wartości  "ujemnej" pracy wykonanej przez sprężynę.