energia potencjalna klocka m1 względem podłogi +
energia potencjalna klocka m2 względem stołu -
praca wykonana przez siłę grawitacji +
praca wykonana przez siłę tarcia -
zmiana energii potencjalnej układu -
zmiana energii kinetycznej klocka m1 względem podłogi +
zmiana energii kinetycznej klocka m2 względem podłogi +

1) Klocki (połączone nierozciągliwą nitką) poruszają się z takim samym przyspieszeniem, więc w każdej chwili posiadają taką samą prędkość v = v1 = v2, stąd ich energie kinetyczne (w dowolnej chwili) są odpowiednio równe 

Ponieważ, ich energie kinetyczne w chwili początkowej równe były zeru (v0 = 0) to zmiany energii kinetycznej są równe właśnie powyższym wartościom Ek

Widać, że bezwzględna zmiana energii kinetycznej zależy od masy ciała.

2) Zmiana całkowitej energii kinetycznej układu jest co do bezwzględnej wartości równa zmianie energii potencjalnej układu tylko wtedy gdy działają siły zachowawcze. Ponieważ występuje tarcie pomiędzy stołem i klockiem m1, które jest siłą niezachowawczą, więc tylko część z nagromadzonej energii potencjalnej klocka m2 jest podczas jego ruchu w dół zamieniana na energię kinetyczna (obu klocków). Bezwzględna zmiana energii kinetycznej jest więc mniejsza od bezwzględnej zmiany energii potencjalnej układu.