Dane: h, Mz, Rz, G.

Siła grawitacji jest siłą zachowawczą więc w jej polu

Na powierzchni Ziemi

a na wysokości h nad powierzchnią Ziemi

Łącząc powyższe równania i korzystając z warunku , otrzymujemy

a po przekształceniach