Dane: h, strata energii mechanicznej przy odbiciu od podłoża s = 1/3 

Piłka puszczona z wysokości h nad podłożem posiada energię potencjalną Ep = mgh (względem podłoża). W trakcie spadania energia potencjalna zamienia się całkowicie w energię kinetyczną. W chwili odbicia s =1/3 z energii kinetycznej jest zamieniana na energię wewnętrzną, więc po odbiciu energia kinetyczna (mechaniczna) jest równa q = 1 − s = 2/3 energii przed odbiciem. Oznacza to, że energia potencjalna jaką uzyska ciało przy wznoszeniu będzie równa 2/3 energii początkowej, a tym samym ciało po odbiciu wzniesie się na 2/3 wysokości początkowej. Możemy więc napisać ogólne wyrażenie na wysokość po n-tym odbiciu od podłoża

gdzie n = 1, 2, 3,.... Zgodnie z tym oznaczeniem h0 = h jest początkową wysokością z jakiej spada ciało. Widzimy, że kolejne wysokości tworzą ciąg geometryczny. Stąd

Analogicznie, energia mechaniczna zamieniona na energię wewnętrzną (podczas 4-ech odbić) wynosi