Dane: m1 = 1 kg, m2 = 2 kg i m3 = 3 kg, a = 1 m.

Ponieważ wynik nie zależy od wyboru układu odniesienia to możemy przyjąć dowolny układ odniesienia w szczególności taki jak na rysunku obok.

Współrzędne x, y położenia mas m1, m2m3 wynoszą odpowiednio

Współrzędne środka masy obliczamy zgodnie z równaniem (9.3)

Zwróćmy uwagę, że położenie środka masy nie pokrywa się ze środkiem geometrycznym.