Dane: Mα/MTh = 4/234 (w jednostkach masy atomowej), v = 107 m/s.

Ze względu na nieobecność sił zewnętrznych pęd układu, który przed rozpadem był równy zeru po rozpadzie pozostaje niezmieniony: pęd początkowy = pęd końcowy:

Skąd vTh = −2.4·105 m/s