Dane: zderzenie sprężyste, v2 = 0, ołów m2 = 206 m1, węgiel m2 = 12 m1, wodór m2 = m1.

Energia kinetyczna neutronu przed zderzeniem:

Energia kinetyczna neutronu po zderzeniu:

Względna zmiana energii neutronu podczas zderzenia:

Ponieważ,zderzenie odbywa się z nieruchomym jądrem (v2 = 0) to na podstawie wzoru (10.3)

dla ołowiu m2 = 206 m1 więc

dla węgla m2 = 12 m1 więc

dla wodoru m2 = m1 więc 

Wyniki te pokazują dlaczego parafina, która jest bogata w wodór jest dobrym spowalniaczem (a nie ołów).