Dane: m = 5g, M = 2 kg.

Obliczamy stosunek energii kinetycznej układu klocek - pocisk, zaraz po zderzeniu, do energii kinetycznej pocisku przed zderzeniem. Korzystając ze wzoru (10.7) otrzymujemy

Podstawiając dane otrzymujemy stosunek m/(m+M) ≈ 0.0025. Oznacza to, że zachowane zostaje tylko 0.25% początkowej energii kinetycznej, a 99.75% ulega zmianie w inne formy energii.