Rozwiązujemy układ dwóch równań

(1)

(2)

Ponieważ drugie z równań jest równaniem kwadratowym, to możemy uprościć rozwiązanie przepisując oba równania w postaci

(3)

(4)

Dzieląc stronami równanie (4) przez równanie (3) (przy założeniu v1 ≠ u1 i v2u2) otrzymamy

(5)

Mamy teraz do dyspozycji jeszcze trzecie równanie. Ponieważ chcemy znaleźć dwie niewiadome u1 i u2 to możemy posłużyć się dowolnymi dwoma z trzech powyżej podanych równań. Wybieramy łatwe do rozwiązania liniowe równania (3) i (5) i znajdujemy

(6)

(7)