Dane: Ek = Ep

Dla poszukiwanego wychylenia x energia potencjalna jest równa energii kinetycznej jest więc zarazem równa połowie energii całkowitej

więc

Skąd otrzymujemy