Porównujemy to równanie z ogólnym równaniem dla harmonicznej fali poprzecznej bezpośrednio możemy określić, że: amplituda A = 20 cm, częstość ω = 2 rad/s, liczba falowa k = π cm-1.

Korzystając z tych informacji obliczamy kolejno:

długość fali = 2 cm,

okres drgań = 3.14 s,

prędkość rozchodzenia się fali = 1 cm/s.

Prędkość drgań poprzecznych obliczamy z zależności .
Maksymalna wartość prędkości poprzecznej wynosi = 40 cm/s.

Przyspieszenie cząstek w ruchu drgającym obliczamy z zależności .
Maksymalna wartość przyspieszenia wynosi = 80 cm/s2.