Dane: prędkość dźwięku v = 340 m/s, względna zmiana częstotliwości przy mijaniu wynosi 15%.

Podczas zbliżania się samochodu rejestrujemy dźwięk o częstotliwości , a podczas jego oddalania się o częstotliwości , gdzie v jest prędkością dźwięku, a vz prędkością źródła czyli samochodu.

Względna zmiana częstotliwości wynosi 15% więc

Podstawiając do tego równania podane zależności na f1 i f2, a następnie przekształcając je otrzymujemy

Obliczona z tego równania wartość prędkości źródła dźwięku (samochodu) wynosi
vz = 27.57 m/s = 99 km/h