Dane: n =10 kłód drewnianych o średnicy d = 20 cm i długości l = 3 m każda. Gęstość drewna ρd = 750 kg/m3, gęstość wody ρw = 1000 kg/m3, przyspieszenie grawitacyjne g = 10 m/s2.

Siła wyporu działająca na tratwę ma zrównoważyć ciężar tratwy z ładunkiem

Stąd

gdzie uwzględniono maksymalną siłę wyporu (gdy tratwa jest cała zanurzona w wodzie).

Po podstawieniu danych otrzymujemy Q ładunku = 2356 N.