Dane: h, przyspieszenie grawitacyjne g

Na rysunku poniżej pokazana jest linia prądu łącząca dowolny punkt na powierzchni cieczy z otworem, przez który wypływa woda.


Stosujemy równanie Bernoulliego dla punktów (1) i (2) otrzymujemy

Ponieważ p1 = p2 = pat i ponadto h1h2 = h więc skąd

Ponieważ poziom wody w zbiorniku opada wolno możemy przyjąć v1 = 0. Wówczas

Woda wypływ przez otwór z prędkością jaką uzyskałaby spadając swobodnie z wysokości h.