Dane: t1 = 227 °C, t2 = 127 °C.

Maksymalną sprawność (to jest sprawność dla cyklu Carnota) obliczamy z wyrażenia

gdzie temperatury T1 i T2 są temperaturami mierzonymi w skali bezwzględnej. Podstawiając T1 = 500 K i T2 = 400 K otrzymujemy η = 0.2 (20%)