Dane: d =5 cm, N = 100 zwojów,α1 = 0°, α2 = 180°, B = 1 T, t = 0.1 s.

Jeżeli zmiana strumienia magnetycznego ΔϕB nastąpiła w czasie t to średnia SEM jaka wyindukuje się wynosi zgodnie ze wzorem (24.1)

Jeżeli mamy obwód złożony z N zwojów to powyższy wzór przyjmuje postać

Zmianę strumienia obliczamy jako różnicę strumienia końcowego i początkowego

Podstawiając to wyrażenie do równania na SEM otrzymujemy

gdzie uwzględniono, że S = d 2

Ostatecznie po podstawieniu danych otrzymujemy ε = 5 V.