Dane: Pelektr. = 20MW, R = 1 Ω, U1 = 100 kV, U2 = 15 kV.

Straty energii są związane z ciepłem jakie wydziela się podczas przepływu prądu przez opornik (linię przesyłową)

Ponieważ moc elektrowni

jest stała, więc łącząc powyższe równania otrzymujemy

Podstawiając dane otrzymujemy P1 = 40 kW (dla U1 = 100 kV) co stanowi 0.2% mocy elektrowni oraz P2 = 1.78 kW (dla U2 = 15 kV) co stanowi 8.9% mocy elektrowni.