Dane: l = 1 cm, d = 1 cm, N = 10, μ0 = 4 π·10−7 Tm/A.

Indukcyjność cewki obliczamy ze wzoru (24.19)

Podstawiając dane otrzymujemy L = 10−6 H  = 1 μH.