26. Równania Maxwella

26.4 Równania Maxwella

  W tabeli 26.1 zestawione są poznane przez nas dotychczas cztery prawa, które opisują ogół zjawisk elektromagnetycznych. Są to równania Maxwella.
Przedstawione równania sformułowano dla próżni tj. gdy w ośrodku nie ma dielektryków i materiałów magnetycznych.

Tab. 26.1.Równania Maxwella (dla próżni)

Prawo Równanie

prawo Gaussa dla elektryczności

prawo Gaussa dla magnetyzmu

uogólnione prawo Faradaya

uogólnione prawo Ampère'a


Wszystkie powyższe prawa są słuszne zarówno w przypadku statycznym (pola niezależne od czasu) jak i w przypadku pól zależnych od czasu  Więcej o ... .

Zauważmy, że w przypadku statycznym prawa opisujące pola elektryczne i magnetyczne są od siebie niezależne natomiast w przypadku pól zależnych od czasu równania Maxwella łączą ze sobą pola elektryczne i magnetyczne.

Równania Maxwella, które poznaliśmy w postaci całkowej można również przedstawić w postaci różniczkowej  Więcej o ... .