27. Fale elektromagnetyczne

27.2 Równanie falowe

  Przypomnijmy sobie równanie ruchu falowego (13.15) dla struny

(27.5)

Równanie to opisuje falę poprzeczną rozchodzącą się w kierunku x (cząstki ośrodka wychylały się w kierunku y).

W rozdziale 13 mówiliśmy, że równanie falowe w tej postaci, stosuje się do wszystkich rodzajów rozchodzących się fal, np. fal dźwiękowych i fal elektromagnetycznych. Możemy więc przez analogię napisać (pomijając wyprowadzenie) równanie falowe dla fali elektromagnetycznej (rozchodzącej się w kierunku osi x)

(27.6)

Oczywiście pole elektryczne E spełnia takie samo równanie

(27.7)

Pola E i B są do siebie prostopadłe.