28. Optyka geometryczna i falowa

28.1 Wstęp

  Promieniowanie świetlne, o którym będziemy mówić w poniższych rozdziałach jest pewnym, niewielkim wycinkiem widma elektromagnetycznego wyróżnionym przez fakt, że oko ludzkie reaguje na ten zakres promieniowania.

Ćwiczenie
Spróbuj podać zakres długości fal jaki obejmuje światło widzialne. Jakim barwom odpowiadają różne długości fal z tego zakresu? Sprawdź obliczenia i wynik.

Jeżeli wykonałeś powyższe ćwiczenie możesz porównać ten wynik z przedstawioną na rysunku 28.1 względną czułością oka ludzkiego.

 Rys. 28.1. Względna czułość oka ludzkiego

Widać, że maksimum czułości oka ludzkiego przypada dla barwy zielono-żółtej.  Więcej o ...  widzeniu barwnym.

W kolejnych rozdziałach omówione zostaną zjawiska związane ze światłem widzialnym. Powinniśmy jednak pamiętać, że wszystkie przedstawione fakty są również słuszne w odniesieniu do pozostałych części widma fal elektromagnetycznych.