Dane: n = 1.5.

Kąt całkowitej polaryzacji obliczamy z prawa Brewstera

Podstawiając dane otrzymujemy α = 56.3°.

Gdy kąt padania jest równy kątowi całkowitej polaryzacji to wówczas wiązka odbita i załamana tworzą kąt prosty czyli

skąd otrzymujemy kąt załamania β = 33.7°.

Sprawdź, że z prawa załamania otrzymamy tę samą wartość kąta β.