Dane: k , j = 1, R = 1.097·107 m−1, c = 3·108 m/s, = 6.63·10−34Js,
1eV = 1.6·10−19 J, a = 2, ZCu = 29, ZPb = 82.

Maksymalną częstotliwość fotonów promieniowania X obliczamy z prawa Moseleya

uwzględniając k i j = 1.

Po podstawieniu danych otrzymujemy dla miedzi vmax = 8.88·1016 Hz co odpowiada energii kwantu hvmax = 368 eV i minimalnej długości fali λmin = 3.38 nm.

Analogicznie dla ołowiu vmax = 2.63·1017 Hz, hvmax = 1091 eV i λmin = 1.14 nm.