Rzut ukośny

Program pozwala śledzić w trakcie ruchu prędkość chwilową oraz jej składowe: vx (składowa pozioma) i vy (składowa pionowa). Można także, zmieniając opcję, obserwować przyspieszenie i jego składowe: an (składowa normalna do toru, odpowiedzialna za zmianę kierunku prędkości) oraz as (składowa styczna związana ze zmianą wartości prędkości).

Odpowiednie wartości chwilowe prędkości lub przyspieszenia są wyświetlane w okienku na wykresie. Polecenie Pauza, z menu programu, pozwala zatrzymać program i odczytać (w danej chwili) te wartości. Polecenie Kontynuacja pozwala na dalsze wykonywanie programu.

Po zakończeniu ruchu ciała, w okienkach po lewej stronie wykresu, są wyświetlane parametry rzutu min. zasięg i wysokość maksymalna.

Za pomocą odpowiednich suwaków można zmieniać wartość prędkości początkowej i kąt wyrzutu ciała.