Elektrostatyka

Program pozwala wyznaczyć linie sił pola elektrycznego i rozkład potencjału pochodzący od zadanego statycznego rozkładu ładunków. Wprowadzanie ładunków odbywa się poprzez panel "Ładunki - Dodaj/Usuń". Można z niego wybrać jeden z proponowanych układów ładunków (np. dipol) klikając na jednej z wybranych ikon. Można też utworzyć własny układ ładunków. W tym celu wybieramy ikonę z pojedynczym ładunkiem, a następnie klikamy na wykresie w punkcie, w którym chcemy umieścić ładunek. Współrzędne są na bieżąco wyświetlane w panelu "Parametry". Maksymalnie można umieścić na wykresie 12 ładunków. Przycisk "Usuń ładunek" pozwala usuwać wybrane ładunki. Korzystając z panelu "Linie sił pola" można, wybierając opcję "Auto", automatycznie wygenerować rozkład linii lub wprowadzać pojedyncze linie klikając w wybranych punktach na wykresie po uprzednim wybraniu opcji "F(r)". Podobnie, można automatycznie wygenerować rozkład potencjału wybierając opcję "V(r)" z panelu "Rozkład potencjału". Opcja "Auto" pozwala wygenerować automatycznie linie stałego potencjału, a opcja "V=const" umożliwia tworzenie takich linii w wybranych punktach na wykresie. (Opcje wyświetlania linii sił pola elektrycznego i rozkład potencjału można też wybierać z menu.) Składowe pola elektrycznego i wartość potencjału w danym punkcie są wyświetlane w panelu "Parametry". Przycisk "Czyść" pozwala usunąć wyświetlany rozkład pola lub potencjału, a ponowne kliknięcie usuwa ładunki.