Obwód szeregowy RLC

Program pozwala śledzić spadki napięć UR(t), UL(t), UC(t) na poszczególnych elementach obwodu oraz porównać je z napięciem zasilającym U(t) i prądem I(t). Pogrubione odcinki na środku wykresów pozwalają śledzić wartości chwilowe napięć i prądu. Parametry układu: R, L, C oraz częstotliwość napięcia wymuszającego f można zmieniać, w zadanym zakresie, za pomocą odpowiednich suwaków. W szczególności można tak dobrać częstotliwość f napięcia zasilania lub częstotliwość własną obwodu (zmieniając L i C) aby zaobserwować zjawisko rezonansu napięć.