Wizualizacja fali elektromagnetycznej

Animacja przedstawia spolaryzowaną liniowo falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w kierunku Y. Wektory pola elektrycznego E, są równoległe do osi Z, a wektory pola magnetycznego B, do osi X. W programie, za pomocą odpowiednich suwaków można zmieniać długość fali i amplitudę pól. Można też zmieniać perspektywę (kąt widzenia) oraz obracać rysunek, tak aby lepiej zaobserwować rozchodzącą się falę.