Soczewki

Program pozwala prześledzić geometryczną metodę wyznaczania obrazu wytwarzanego przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. Przedmiot jest przedstawiony schematycznie w postaci strzałki prostopadłej do głównej osi optycznej, a w celu wyznaczenia jego obrazu znajdujemy położenie obrazu wierzchołka strzałki wykreślając dwa promienie: 1. Promien przechodzący przez środek soczewki, który nie zmienia swego kierunku. 2. Promien padający równolegle do osi optycznej, który po przejściu przez soczewkę skupiającą biegnie przez ognisko, a po przejściu przez soczewkę rozpraszającą biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko pozorne. W programie można za pomocą odpowiednich suwaków zmieniać położenie przedmiotu i soczewki. Również można zmieniać ogniskową soczewki zmieniając jej promien krzywizny.