Interferencja

Program pozwala obserwować wynik interferencji dwóch spójnych fal świetlnych powstałych w wyniku przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z dwoma punktowymi szczelinami (doświadczenie Younga). W programie można za pomocą odpowiednich suwaków zmieniać odległość między szczelinami d, odległość szczelin od ekranu L oraz długość fali λ i obserwować jak obraz interferencyjny zależy od tych parametrów.