Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Program pozwala obserwować wynik dyfrakcji fal świetlnych powstałych w wyniku przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z jedną szczeliną. Zjawisko dyfrakcji polega na uginaniu się światła przechodzącego w pobliżu przeszkody. W opisywanym doświadczeniu to ugięcie następuje na brzegach szczeliny. W programie można za pomocą odpowiednich suwaków zmieniać szerokość szczeliny a, odległość szczeliny od ekranu L oraz długość fali λ i obserwować jak obraz dyfrakcyjny zależy od tych parametrów.